Lista życzeń (0) Login

Formularz wsparcia technicznego

Po prostu wypełnij i prześlij formularz. Sami się zgłosimy. Im dokładniej poinformujesz nas o swoim problemie, tym szybciej będziemy mogli konkretnie odpowiedzieć na Twoje pytania.

 
Proszę wypełnić wszystkie pola obowiązkowe.
Forma grzecznościowa * Tytuł
Imię Nazwisko *
Firma *
Ulica, Numer domu
Kod pocztowy * Miasto
Kraj *
E-mail *
Telefon*
Telefon komórkowy
 
Wypełniają tylko partnerzy serwisowi firmy BINDER
Kod zapytania partnera serwisowego
 
 
potrzebne mi wsparcie dot.:*
Urządzenie APT-COM™ Software Akcesoria
Dane dotyczące urządzenia
Lokalizacja / Gdzie ustawione jest urządzenie?*
Budynek
Pomieszczenie Piętro
Chamber type (e.g. ED 115)*
Data zakupu
Nr seryjny (np. 00-00000)*
Wartości zadane Wartości rzeczywiste
°C °C
% Wilg. wzgl. % Wilg. wzgl.
% CO₂ % CO₂
% O₂ % O₂
% N₂ % N₂
% prędkości wentylatora % prędkości wentylatora
Tryb pracy
Tryb ręczny
Tryb programowy
Opcje / BINDER INDIVIDUAL
Zastosowanie / załadunek*
Częstość otwierania drzwi (na dzień, tydzień, itd.)*
Ambient temperature (°C)* Wilgotność powietrza w otoczeniu (wzgl. %)*
 
Opis błędu / środki zaradcze
Proszę pokrótce opisać problem*
Jakie działania zostały już ew. podjęte?
Proszę wypełnić wszystkie pola obowiązkowe.

* Pola wymagane