Stabiliteitstest

Comfortabele oplossing voor de stabiliteitstests

 

Om vast te stellen of het juist onderzochte vaccin of weefselmonster langdurig inzetbaar zijn en ook voldoen aan de vereisten van verschillende organisaties zoals de ICH, WHO of FDA is de uitvoering van een stabiliteitstest onontbeerlijk. Dit wordt gedaan voor de algemene kwaliteitsborging en controleert of aan de eisen voldaan is en de gewenste levensduur van monsters of producten gegarandeerd kan worden. In het kader van de stabiliteitstest moet een bepaalde omgeving worden gesimuleerd. Hoogwaardige klimaattestkasten worden gebruikt voor de klimaatsimulatie worden door ons in meerdere varianten aangeboden.

 

 

De constante klimaatkast in de stabiliteitstests

 

Omdat voor een stabiliteitstest de simulatie van een gewenst omgevingsklimaat gedurende een precies vooraf bepaalde periode nodig is, vormt de constante klimaatkast van BINDER een comfortabele oplossing. In de klimaatkast kunnen zowel de temperatuur als het licht en de vochtigheid van een bestaand klimaat optimaal op de vereisten worden afgesteld. Nu is het mogelijk om de eigenschappen van het materiaal te controleren en de effecten van de gesimuleerde omgeving op het testmateriaal te begrijpen. Onze producten garanderen bij korte- en langetermijntests exacte resultaten. Om de klimaatcondities te kunnen opwekken, beschikken de kasten voor stabiliteitstests zowel over een voorwarmingskamer met circulatieluchtfunctie, automatisch watermanagement, een precies bevochtigingssysteem en een uniek lichtconcept.

 

 

Voordelige oplossingen voor stabiliteitstests

 

Niet iedere onderzoeksinstelling beschikt over een eigen klimaatkamer. Daarom bieden de constante klimaatkasten van BINDER een optimaal alternatief om toch betrouwbaar stabiliteitstests uit te voeren en de resultaten te kunnen analyseren. Onze producten houden rekening met de ICH-richtlijnen en beschikken in het totaal over vier series waarmee uiteenlopende simulaties kunnen worden uitgevoerd. Voor stabiliteitstests adviseren we de BINDER-series KBF , , en KMF . De klimaattestkasten kan zowel in het basisonderzoek, als in de cosmetische en farmaceutische industrie voor kwaliteitsborging en voor stabiliteitstests worden ingezet. Door de integratie van lichtcassettes kan in één handeling de lichttest worden verbonden met de klimaattest. Onze producten bouwen op elkaar voort, waarbij de serie KBF bijvoorbeeld in het basisframe een klimaattestkast met vochtigheid biedt en in de uitbreiding als KBF P een constante klimaatkast met verlichting (volgens de ICH-richtlijn Q1B). Bovendien bieden we met de APT-COM™-software speciale documentatiemogelijkheden om te voldoen aan de complexe vereisten uit de farmaceutische industrie, geneeskunde, research en auto-industrie.

 

 

 

 

Constante klimaatkasten voor stabiliteitstests >