Klimaatkamer

Klimaatkamer voor kwaliteitsborging

Functioneert een product ook bij grote hitte en hoge luchtvochtigheid? En hoe gedraagt zich materiaal bij extreme koude gedurende een langere periode? Omgevingssimulatietests in klimaatkamers geven uitsluitsel over de wijze waarop testmateriaal zich onder gedefinieerde klimaatcondities gedraagt.

 

Een klimaatkamer is een luchtdicht afgesloten testruimte waarin kunstmatig een gewenst klimaat wordt opgewekt. Deze dient ter simulatie van omgevingscondities. De verschillende klimaatcomponenten zoals temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid etc. kunnen voor simulatiedoeleinden periodiek worden gewijzigd. Een klimaatkamer is een belangrijk instrument in research en geneeskunde maar ook bij omgevingssimulaties en klimaatwisseltests. Verschillende klimaatcycli en tests bij temperatuurschommelingen met en zonder toevoer van luchtvochtigheid toont aan of een product in een bepaald klimaat (bijvoorbeeld bij extreme koude en droge lucht of hete en hoge luchtvochtigheid) functioneert en geeft uitsluitsel over de levensduur van het testmateriaal onder deze bepaalde klimaatcondities. De tests dienen daarmee de kwaliteitsborging van producten of de simulatie van opslag- verouderingsproces.

 

Klimaatkamers zijn leverbaar in uiteenlopende afmetingen. Vele bedrijven beschikken over eigen ruimtes, die als kamer worden gebruikt. Een dergelijke oplossing is natuurlijk niet voor ieder bedrijf uitvoerbaar. Enerzijds heeft men daarvoor veel plaats nodig. Bovendien ontstaan hoge kosten voor de inrichting en lopende kosten voor het onderhoud. Anderzijds is er vaak veel minder plaats nodig. Klimaat(test)kasten vormen het ideale alternatief om plaats en geld te besparen. BINDER heeft apparaten met een kamervolume vanaf 100 liter tot aan klimaatkamers met een volume van meer dan 1000 liter in het assortiment. Ze zijn ontworpen voor complexe stresstests – brede temperatuur- en vochtigheidsbereiken kunnen worden gerealiseerd. Bovendien leveren we apparaten met ICH-conforme verlichting voor normconforme langetermijntests.

 

 

Overzicht constante klimaatkasten >

Overzicht milieusimulatiekasten voor cyclische klimaatprofielen >