Goede Laboratoriumpraktijk (GLP)

Whitepaper: De ‘Goede laboratoriumpraktijk' – Wat schuilt daarachter?

 

In onze whitepaper leest u hoe met normconforme controle op basis van GLP (Goede Laboratoriumpraktijk) geneesmiddelschandalen voorkomen kunnen worden en de veiligheid gewaarborgd kan worden.

 

De gevolgen van het Contergan-schandaal in de jaren 1970 zijn vandaag de dag nog zichtbaar.  Pas in 2012, 50 jaar na de ernstige gevolgen, biedt het farmaceutische bedrijf Grünethal zijn excuses aan de 2.400 Contergan-slachtoffers aan.
De wetgeving voor een ‘Goede Laboratoriumpraktijk’, afgekort GLP, werd in 1978 wereldwijd ingevoerd t.b.v. De kwaliteitsborging. Sindsdien is het aantal schandalen drastisch verminderd maar nog niet geheel verdwenen. Kleine leemtes in de wetgeving bieden steeds weer ruimte voor gevaarlijke acties. Zo veroorzaakten in oktober 2012 verontreinigde geneesmiddelen in de VS een uitbraak van hersenvliesontsteking. Een GLP-conforme controle in laboratoria kan dergelijke catastrofes voorkomen.

 

 

In deze gratis whitepaper krijgt u informatie over:

  • De organisatie van personeel, ruimtes, apparatuur en testvoorwerpen,
  • werkinstructies
  • en het proces van een GLP-controle

 

De ‘Goede laboratoriumpraktijk' – Wat schuilt daarachter?