BINDER-klanten zijn ATEX-beveiligd

april 2020 Altijd veilig met BINDER

Vacuümdroogovens van BINDER zijn ATEX-gecertificeerd

 

In de Europese Unie zijn de regels voor explosieveiligheid samengevat onder de term ATEX. Hiermee wilden de politici uniforme veiligheidsnormen vaststellen en tegelijkertijd de handelsbelemmeringen opheffen. Het goede is dat ATEX-goedkeuringen ook in veel niet-Europese landen worden geaccepteerd. Enerzijds worden explosieveilige locaties gecertificeerd volgens ATEX, anderzijds worden ook apparaten of afzonderlijke componenten gecertificeerd.

 

Als het bijvoorbeeld om simulatiekasten gaat is BINDER de enige fabrikant die een ATEX-gecertificeerde vacuümdroogoven kan aanbieden. En zo werkt het: Omdat er altijd drie componenten nodig zijn om een explosie te veroorzaken (zuurstof, een ontstekingsbron en een ontvlambare stof), biedt BINDER de vacuümdroogoven aan, die met behulp van een ATEX-pomp zuurstof aan de binnenkant van de oven onttrekt. Dit betekent dat een belangrijk onderdeel dat tot een explosie zou kunnen leiden, al ontbreekt. Tegelijkertijd kan het ontvlambare oplosmiddel in dit gesloten systeem ook in de zuiger van de ATEX-pomp worden opgevangen en dus eventueel worden hergebruikt. Bij het werken met gevaarlijke oplosmiddelen is de VDL-vacuümdroogoven van BINDER daarom precies de juiste oven, ATEX-gecertificeerd en dus voldoet aan de strengste veiligheidseisen.

 

Mocht er onverhoopt toch een explosie plaatsvinden, dan heeft de VDL een dubbel beveiligde deur. BINDER maakt ook hier zijn missie "De veiligheid en gezondheid van de mensheid verbeteren" waar. Hierdoor worden de gevaren voor mens, machine en installaties tot een minimum beperkt.

 

Als u er zeker van wilt zijn dat de BINDER-kasten ATEX-gecertificeerd zijn, hoeft u alleen het typeplaatje aan de zijkant van de kamer te lezen. Dit is de EX-classificatiecode volgens 2014/34/EU. De certificering wordt afgegeven door de dienstverlener TÜV Süd, die de situatie ook regelmatig controleert.