BINDER gaat in op behoeften van klanten

februari 2018 Regelaar met drie nieuwe features

BINDER ontwikkelt supermoderne regelaar

 

BINDER bewijst eens te meer hoe vooruitstrevend de onderneming is. Na een levendige uitwisseling met ervaren gebruikers kon de nog jonge touchscreen-controller op het gebied van constante klimaatkasten en groeikasten worden doorontwikkeld. De regelaar is vanaf nu met drie nieuwe features in nieuwe apparaten op de markt verkrijgbaar; reeds geïnstalleerde kasten kunnen met een software-update op de nieuwste stand worden gebracht. Naast de constante klimaatkasten zijn binnenkort ook de milieusimulatiekasten verkrijgbaar met de overzichtelijke touchscreen-regelaar.

Alle apparaatinstellingen en functies van de regelaar zijn eenvoudig en intuïtief in te voeren of op te roepen. De vraag is natuurlijk, wat kan de nieuwe controller wat de oude nog niet kon? De BINDER-productmanagers Harald Schädler en dr. Jens Thielmann denken daarbij als eerste aan de interne datalogger. Deze biedt de controller de mogelijkheid om alle meetwaarden gedurende jaren te registreren. De opgeslagen gegevens kunnen via de USB-poort worden uitgelezen, en dat in een open format. Zo kunnen verdere analyses worden uitgevoerd met bijvoorbeeld MS Excel. De tweede vernieuwing is dat bij problemen de regelaar een zelftest kan uitvoeren. Met de daaruit resulterende gegevens kan BINDER-service een diagnose op afstand stellen en een effectieve servicebeurt ter plaatse met de benodigde reserveonderdelen plannen. De logische conclusie is dat tijd en kosten bespaard worden en de technicus zich direct op het probleem kan richten en de storing kan oplossen.

Dat is echter nog niet alles. De regelaar heeft ook nog een bedrijfsurenteller. Als een bepaald aantal bedrijfsuren bereikt is, wordt automatisch aangegeven dat een onderhoudsbeurt nodig is. Dan hoeft de BINDER-klant daar niet meer zelf aan te denken.