Juridische opmerkingen

Juridische opmerkingen

 

1. Auteursrecht/copyright

De inhouden van de internetpresentatie van BINDER GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Desalniettemin mag de gebruiker van onze website de in de downloadrubriek aangeboden informatie inclusief video's in de originele versie gebruiken, bekijken en downloaden. Bovendien betekent iedere verandering van teksten, afbeeldingen en video's, ook gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BINDER GmbH een overtreding van het auteursrecht en is daarmee in strijd met de wet. Dit geldt ook voor alle toepassingsrechten zoals de vermenigvuldiging, de vertaling of het gebruik van de informatie in de downloadrubriek in andere elektronische systemen. Op onze website worden geregistreerde merken, handelsnamen, gebruikspatronen en logo's (als geheel genomen ‘tekens’ genoemd) gebruikt. Ook als deze op bepaalde punten niet als zodanig gekenmerkt zijn, zijn deze tekens wettelijk beschermd.

 

 

 

2. Externe links

Deze website bevat zogenaamde links (koppelingen) naar andere websites; wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij voor de inhouden van andere websites ook geen garantie geven. Voor de inhouden en de juistheid van de beschikbaar gestelde informatie is de aanbieder van de gekoppelde website verantwoordelijk. Op het tijdstip van het plaatsen van de koppeling waren geen rechtsovertredingen te herkennen. Als een dergelijke schending van het recht bekend wordt, verwijderen wij de link onmiddellijk.

 

 

 

3. Aansprakelijkheidsbeperking (disclaimer)

De inhouden van onze internetpresentatie werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar eer en geweten opgesteld. Desalniettemin kunnen wij geen garantie voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van alle gegevens of inhouden op de beschikbaar gestelde pagina's geven.

Als serviceprovider zijn wij op grond van artikel 7 lid 1 TMG (Duitse telemedia-wetgeving) voor de eigen inhouden en beschikbaar gestelde informatie op deze pagina's volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk; op grond van artikel 7 lid 2 TMG zijn we echter niet verplicht de beschikbaar gestelde of opgeslagen informatie te bewaken. Mochten wij kennis nemen van een concrete schending van het recht, zullen wij de betreffende inhouden direct verwijderen of blokkeren. Aansprakelijkheid is pas vanaf het tijdstip van de kennisneming mogelijk.