Gegevensbescherming

Speciale informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw bezoek aan onze website

 

Hier hebben we voor u aanvullende informatie voor u beschikbaar gesteld over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, Binder GmbH, bij uw bezoek aan onze website, in het bijzonder over het gebruik van formulieren, het Binder-account en de nieuwsbrief.

 

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u behalve op onze website ook hier.

 

1.   Bij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens

 

Binder GmbH

Im Mittleren Ösch 5

78532 Tuttlingen
Telefoon: 07462 2005 - 0
Directeur: Peter M. Binder
E-mail: [email protected]
Website: https://www.binder-world.com (met contactformulier)

 

2.   Onze functionaris voor gegevensbescherming beantwoordt graag al uw vragen over gegevensbescherming

 

Binder GmbH

Functionaris gegevensbescherming
Im Mittleren Ösch 5

78532 Tuttlingen
E-mail: [email protected]

 

3.   Informatief gebruik van onze website

 

Als u onze website bezoekt, verwerkt onze webhost (verwerker) tijdens het bezoek uw IP-adres. Zonder de verwerking van uw IP-adres zouden wij de website niet in uw browser kunnen weergeven. Uw IP-adres wordt kort in het vluchtige geheugen van de webserver gehouden terwijl de website aan u wordt overgedragen. Daarna wordt het adres meteen gewist. De verwerking van het IP-adres in dit verband vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

 

Om ons internetaanbod individueel voor u te kunnen vormgeven, gebruiken wij ook in het informatieve gedeelte van onze websites cookies. Cookies zijn kleine datapakketten die onze webserver naar uw computer stuurt om u voor de duur van het bezoek te identificeren. U kunt uw browser zo instellen dat deze u over het plaatsen van cookies informeert. Zo wordt het gebruik van cookies voor u transparant. Het gebruik van cookies vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

 

Op bepaalde punten gebruiken wij de reCAPTCA-dienst van Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Hiermee wordt ervoor gezorgd dat onze invulformulieren niet door een bot worden ingevuld. Informatie over de gegevensbescherming van Google vindt u hier. Onze verwerking vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

 

Om ons internetaanbod individueel voor u te kunnen vormgeven, gebruiken wij de dienst Google Tag Manager en Google Analytics voor de gebruiksanalyse van onze website. Deze wordt door Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) aangeboden. Hierdoor kunnen wij de door u bekeken pagina's op onze website achterhalen. Wij gebruiken Google Analytics voor het doel om het gebruik van onze website te analyseren en individuele functies en aanbiedingen, evenals de gebruikservaring voortdurend te kunnen verbeteren. Door de statische analyse van het gebruikersgedrag kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Hierin ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de bovengenoemde gegevens door Google. Informatie over de gegevensbescherming van Google vindt u hier. Onze verwerking vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

 

Om ons internetaanbod individueel voor u te kunnen vormgeven, gebruiken wij de dienst Bing Universal Event Tracking (UET) voor het achterhalen van de gebeurtenissen. Deze dienst wordt aangeboden door Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Als u bijvoorbeeld via een op een andere website geplaatste advertentie op onze website terechtkomt, dan kunnen wij dit achterhalen. Wij gebruiken Bing Universal Event Tracking (UET) voor het doel om het gebruik van onze advertenties bij Bing te analyseren en voortdurend te kunnen verbeteren. Hierin ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de bovengenoemde gegevens door Bing. Microsoft gebruikt hiervoor cookies. Door instellingen in uw browser kunt u het gebruik van cookies voorkomen. Informatie over de gegevensbescherming van Microsoft vindt u hier. Onze verwerking vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

Om ons internetaanbod individueel voor u te kunnen vormgeven, gebruiken wij de dienst AddThis van Oracle (Oracle, 1900 Oracle Way, Reston, VA 20190, USA). Met deze dienst is het mogelijk om op eenvoudige wijze een bookmark voor onze website in te stellen. Informatie over de gegevensbescherming van Oracle vindt u hier. Onze verwerking vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

 

Om ons internetaanbod individueel voor u te kunnen vormgeven, gebruiken wij de dienst Zencoder van Brightcove (Brightcove Inc., 290 Congress Street, 4th Floor, Boston MA 02210, USA). Met deze dienst kunnen video's eenvoudig op onze website ingebed worden. Informatie over de gegevensbescherming van Brightcove vindt u hier. Onze verwerking vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

 

Om ons internetaanbod individueel voor u te kunnen vormgeven, gebruiken wij de dienst HubSpot (HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een filiaal in Ierland). HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, telefoon: +353 1 5187500. Voor marketingdoeleinden en de optimalisatie van onze website verzamelen wij navigatie-informatie van websitebezoekers. Dat zijn gegevens over uw computer en uw bezoek aan onze website, in het bijzonder uw IP-adres, referral source, de lengte van uw bezoek en de door u geopende pagina's. Informatie over de gegevensbescherming van HubSpot vindt u hier. Onze verwerking vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

Informatie over de gegevensbescherming van HubSpot vindt u hier. Onze verwerking vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

 

4.   Gebruik van onze webformulieren

 

Het staat u op ieder moment vrij om onze webformulieren te gebruiken. U vult de persoonsgegevens in het webformulier in die u zelf nodig acht. Verplichte velden zijn gekenmerkt met een sterretje. Deze informatie hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen (bijvoorbeeld uw e-mailadres en uw vraag of mededeling). De door u op deze wijze aan ons doorgegeven persoonsgegevens verwerken wij tot aan de beantwoording van uw vraag of mededeling. De verwerking vindt ofwel plaats in het kader van precontractuele, contractuele of postcontractuele maatregelen (bijvoorbeeld in het kader van een offerteaanvraag of in het kader van een garantieclaim) (art. 6 lid 1 punt b AVG) of als het om een ander verzoek van u gaat op grond van ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 punt f AVG).

 

 

 

 

5.   Gebruik van ons Binder-account

 Het staat u op ieder moment vrij om ons Binder-account te gebruiken.

 

U kunt een Binder-account aanmaken met uw e-mailadres en een door u gekozen wachtwoord. Het gebruik van het Binder-account is vrijwillig. Het aanvragen van offertes en het plaatsen van bestellingen zijn ook zonder Binder-account mogelijk. In het Binder-account kunt u uw contactgegevens opslaan. Het Binder-account vereenvoudigt voor u het aanvragen van offertes en het plaatsen van bestellingen omdat door het opslaan van uw persoonsgegevens deze niet steeds weer door u hoeven te worden ingevoerd. Het maken en gebruiken van uw Binder-account vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). Uw toestemming voor het gebruik van het Binder-account kunt u op ieder moment intrekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. De mededeling over het intrekken kunt u via het volgende e-mailadres naar ons sturen: [email protected]

 

6.   Gebruik van onze nieuwsbrief

 

U ons de nieuwsbrief wilt ontvangen, vult u uw gegevens in het Nieuwsbrief-aanmeldingsformulier in. Wij sturen u dan een e-mail met een bevestigingslink. Als u op deze bevestigingslink klikt, ontvangt u vanaf dat tijdstip onze nieuwsbrief. Wij slaan in het kader hiervan uw e-mailadres, het tijdstip waarop u op de bevestigingslink heeft geklikt en het daarbij door u gebruikte IP-adres op. U kunt zich op ieder moment weer afmelden van onze nieuwsbrief. Hiervoor stuurt u ons een e-mail aan het volgende e-mailadres: [email protected]

 

7.   Uw verplichting om persoonsgegevens mee te delen

 

Als wij voor u aan het werk gaan (bijvoorbeeld in het kader van een contract), kunnen wij dit alleen doen als u ons alle daarvoor benodigde persoonsgegevens meedeelt. Als u dit niet wilt, kunnen wij niet voor u aan het werk gaan. In enkele gevallen bestaat ook een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen; in een dergelijk geval informeren wij u afzonderlijk.

 

 

 

 

 

8.   Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit deze bronnen

 

Bij verwerken de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Bovendien verwerken wij, indien dit toegestaan is, persoonsgegevens die wij ontvangen vanuit openbare bronnen (bijvoorbeeld debiteurenregisters (gegevens over kredietwaardigheid), websites van bedrijven (contactgegevens)) of andere bronnen (bijvoorbeeld kredietregisters (gegevens over kredietwaardigheid)). In een concreet individueel geval delen we u graag eventuele details mee.

 

9.   Uw rechten

 

Als u wilt weten, welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen, vertellen wij u dat, want u heeft recht op mededeling op grond van artikel 15 AVG in combinatie met artikel 34 BDSG.

 

Als u ons meedeelt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn dan moeten wij deze rectificeren. U heeft het recht op rectificatie op grond van artikel 16 AVG.

 

U heeft het recht op wissing van uw persoonsgegevens op grond van artikel 17 AVG in combinatie met artikel 35 BDSG.

 

In zelden voorkomende gevallen (bijvoorbeeld als het niet duidelijk is of persoonsgegevens juist of onjuist zijn of wanneer wij uw persoonsgegevens graag willen wissen maar u dit niet wilt) kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen. U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 18 AVG       .

 

U heeft het recht op bezwaar op grond van artikel 21 AVG.

 

Een door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u op ieder moment voor de toekomst intrekken.

 

Als u geen directe reclame van ons wilt ontvangen, kunt u hiertegen op ieder moment bezwaar maken. In dat geval gebruiken wij uw persoonsgegevens in de toekomst niet meer voor directe reclame.

Het bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 

U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20 AVG.

 

Als u van uw rechten gebruik maakt, kostte dat in de regel niets. Neem in dit geval contact met ons op.

 

Als u een klacht of een vraag heeft over gegevensbescherming, neemt u contact met ons op (boven punt 1) of onze functionaris voor gegevensbescherming (boven punt 2). U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

10. Ontvangers waaraan wij uw persoonsgegevens doorgeven

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens binnen Binder GmbH voor de uitvoering van onze contractuele of wettelijke plichten.

 

Indien nodig en toegestaan of wettelijk verplicht geven wij uw persoonsgegevens door aan derden of verwerkers. Verwerkers verwerken persoonsgegevens in onze opdracht en uitsluitend op basis van onze aanwijzingen. Derden of verwerkers zijn bijvoorbeeld IT-bedrijven (bijv. voor onze website), informatieregisters (voor de controle van de kredietwaardigheid), incassobedrijven, dienstverleners (bijvoorbeeld voor de facturatie van diensten) en distributeurs (voor levering van producten).

 

11. Wij slaan uw persoonsgegevens zo kort mogelijk op

 

Wij slaan uw persoonsgegevens zolang op als dat nodig is voor de uitvoering van onze contractuele of wettelijke plichten. Uw persoonsgegevens worden gewist op het moment dat wij ze niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld omdat u de e-mailnieuwsbrief opgezegd heeft en wij niet wettelijk verplicht zijn om de gegevens op te slaan. Uw persoonsgegevens worden niet gewist zolang deze nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

 

12. Verder doorgeven naar een in een derde land

 

Op grond van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 punt f AVG) sturen wij in het kader van een zakelijk contact in individuele gevallen contactgegevens van de contactpersonen van onze zakelijke klanten naar onze dochterondernemingen in derde landen. Het doorgeven gebeurt op basis van de EU-modelcontractbepalingen (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915).

 

13. Wij verwerken geen gegevens op basis van een geautomatiseerd besluit. Profiling
(de geautomatiseerde verwerking met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen) gebeurt bij ons niet.